Yurtdışı İş ve Staj Programı

Dil engelini aşmak adına, Meta, Microsoft, Lyft gibi şirketlerde çalışan/staj yapan kişilerle yaptığım canlı yayının özetini Türkçe olarak paylaşma kararı aldım. Yurtdışında iş ve staj kapsamında kariyer odaklı neler konuştuk?

Photo by Brooke Cagle on Unsplash

How I did xx

How I build xx

Using xx

kalıpları ile Google’da her şeyi bulabilirsiniz. Medium, GitHub ve Stackoverflow araştırma için güzel ve en çok kullanılan kaynaklardan 🙌

Orjinal yayına buradan ulaşabilirsiniz:

Düzenli olarak kaynak önerileri ve teknik yazılar yazıyorum. Medium hesabımı takip edebilir, yazıyı beğendiyseniz clapsler ile beğeninizi sunabilirsiniz. Yorumlarınız ve benimle kurduğunuz etkileşim beni mutlu edecektir

Sosyal medya hesaplarıma ulaşmak, benimle iletişime geçmek ve çalışmalarımdan haberdar olmak isterseniz web sitemi bırakıyorum. Twitter başta olmak üzere sosyal medyadan beni takip edebilir, iletişim kurabilirsiniz. Teşekkürler!

--

--

Google Developer Expert on Machine Learning | Data Scientist @Deloitte | iremkomurcu.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store